De Holy road trip is een transformerende reis die je bewust maakt van je unieke talent En daarmee aan de slag gaat. Je leert leven vanuit de stroom en je eigen ritme.
Mijn eigen reis
Ineens werd ik mij ervan bewust dat het huidige leven niet meer bij me paste. Ik voelde me gekooid en voelde een verlangen om te ontdekken wat mijn zielenmissie was. Ik wist alleen nog niet wat precies. Pas toen ik mij ervan bewust werd dat ik echt niet meer zo wilde leven, kwam er een grote verandering op gang. Ik liet alles los, vertrok naar Hawaï en leerde daar te leven vanuit de stroom. Het bracht me bij mijn missie: het schrijven van boeken waarin ik beschrijf wat er voor nodig is om vanuit de flow te leven. En dat begint bij het stellen van de juiste vragen:
'Wie ben ik?'
Volgens Hawaïanen start de reis bij het leren kennen van jezelf, van eigen waarden. Volgens de oude cultuur bestaan er negen waarden in het leven: veiligheid, vrijheid, avontuur, kracht, expressie, acceptatie, verandering, vriendschap en groei. Je kunt er drie kiezen die jij het belangrijkste vindt en je keuzes hierop te baseren, doen je wat bij je past. Ze dienen als een kompas dat je leven richting geeft. 
'wat wil ik? 
Klopt het verhaal dat je jezelf vertelt eigenlijk nog wel bij wat je werkelijk wilt en bij wie je bent? En welke keuzes moet je maken om je leven te vormen naar wie je wel wilt zijn? Door het stellen van vragen start er een bewustwordingsproces: je dwingt jezelf na te denken over waar je nu staat in het leven. Ik gids je daarbij. Zoals Hawaïanen zeggen: er is maar één leraar en dat ben jijzelf. Jij bent de vormgever van je eigen verhaal. Alles wat in jouw leven gebeurt is jouw verantwoordelijkheid, eenvoudigweg omdat het jouw leven is.
'waar wil ik heen?' 
Er schuilt een enorme kracht in het maken keuzes waarmee veranderingsprocessen in gang wordt gezet. Huli, noemen Hawaïanen dit ook wel. Ik ontdekte een opvallende parallel tussen mensen die ondanks de weerstaand vanuit hun nabije omgeving toch een keuze voor zichzelf durfden maakten. Vanaf dat moment gingen zij allen bewuster in het leven staan en meer volgens hun eigen waarden leven. Ze belanden in nalu, in de bekende go with the flow.